Våre initiativer

Hva er det dere skal lykkes med, oppnå, endre eller skape?

Realisere muligheter

Hvilke effekter ønsker dere å skape, hva skal dere lykkes med og hvordan kan dere bruke relevant og radikalt forenklet beste praksis for oppnå det som er viktig for dere?

Initiativ 1: Bygg produkter kundene elsker å bruke

Hva er viktig for dere å lykkes når det gjelder å bygge og forbedre produkter kundene elsker å bruke? Vi ser på hvor dere står i dag, hvilke relevante alternativer som kan velges og ikke minst hva som skal til for å få dette til - i et radikalt forenklet og spisset initiativ.

Initiativ 2: Involver kundene slik at de tar 100% eierskap

Det å bygge en enkel rådgiverprosess som sikrer at kundene eier alt som skal besluttes, gjøres og oppnås er viktig, også for å skape ønsket effekt og nytteverdi for både dem og dere. Å få en stol ved kundens bord krever at kundene tar og har det fulle eierskap.

Initiativ 3: The Product Management Playbook (PMP)

Vi startet PMP for 5 år siden og har hatt stor suksess med dette konseptet, metodeverket og initiativet. Det å bygge en kundesentrisk vekststrategi er inspirerende, engasjerende og ikke minst utrolig givende når man ser hvor stor endring det blir i arbeidet med kundene.

Initiativ 4: Bygg deres eget Produktverk

Dere får hjelp til å bygge Produktverket passet dere, samtidig som dere får med det beste i de prosessene og metodeverkene som brukes i dag. Deres eget Produktverk skaper en lik måte å jobbe på, forsterker samarbeidet og åpner opp for skalering.

Initiativ 5: Få en STOL ved kundens BORD

Å få en STOL ved kundens bord har fokus på produktsjefens rolle som Trusted Advisor, en fagperson og rådgiver som kunden STOLER på. Selv om konseptet brukes i alle initiativene ovenfor er det å spesialisere og profesjonalisere seg på dette faget svært nyttig.

Initiativ 6: Value Proposition Design & Storytelling

Bygg verdibudskap som kundene reagerer svært positivt på, som ikke fokuserer på dere og produktene, men på hvordan dere kan hjelpe kundene i deres hverdag, fortalt på en måte som forsterker tilliten, gir kunde innsikt og får de til å forplikte seg til et samarbeid.

Initiativ 7: EffektProsjekt - realiser muligheter

Vi går inn og ser på hva dere gjør i dag og siler ut de områdene det vil ha størst effekt å bli bedre eller enda bedre på. Dette er et initiativ som mange virksomheter i for stor grad glemmer eller gjør for lite av. Vi hjelper dere å ta ut effekter og realisere muligheter.

Hva er det dere skal lykkes med, oppnå, endre eller skape?

ØNSKER DERE Å DISKUTERE DERES EGNE INITIATIVER?

20220427_091235
20220427_121620
PMP tietoevry bilde2
LV nordstjernen oppgave
LV hos Daniel i OBOS 2