PRODUKTVERKET

BYGG PRODUKTER KUNDENE ELSKER Å BRUKE

PRODUKTER KUNDENE ELSKER Å BRUKE

Hvordan lykkes med å bygge og levere tjenester og løsninger kundene elsker å bruke? Spør oss om innsikt og relevante erfaringer fra våre over 200 prosjekter og bruk av metodeverk

møte med postit på bord
Translation-Methodology
Folk i møte difust

Vi henter inspirasjon og dokumentasjon fra de beste fagmiljøene i verden, deretter forenkler vi arbeidsmetodene og fokuserer på evnen til å levere

Loved boka Martin K og SVPG
Inspiered boka Martin K og SVPG
Empowered Martin K og SVPG
Transformed boka til Martin Kegan SVPG

KUNDEANALYSEN DER DERE FINNER & PRIORITERER BEHOV FOR FORBEDRING

møte med mindre bord og folk snakker

VERDISIMULERINGEN DER DERE KOBLER FORBEDRING, KAPABILITETER OG NYTTE

møte med postit på glassrute

EFFEKTPROSJEKTET DER DERE SKAPER ENDRINGER OG REALISERER NYTTEVERDIER

Møte og arbeidsgruppe

Vi fokuserer på spissede initiativer som gir målbare effekter med bruk av radikalt forenklet beste praksis

THE PRODUCT MANAGEMENT PLAYBOOK (PMP)

FOR Å LYKKES MED Å FÅ KUNDENE TIL Å EIE HELE PROSESSEN, SKAPE EFFEKTER OG REALISERE VERDIER

Gjennom de 5 årene vi har drevet Produktverket har vi merket en betydelig dreining mot det å lykkes med kunden, produktet, tjenesten, målet og prosjektet fremfor det å lære et metodeverk og en prosess i seg selv. Vi bygget derfor The Product Management Playbook som er tuftet på internasjonalt beste praksis og så radikalt forenklet for å kunne skape effekter og realisere verdier.

PMP 2024 forside
PMP bildet med de 4 + 1 stegene
A seat at the C table
McKinsey PMP sirkel
PMP Value Prop
GenAI re-shape pmp3

Innsikten vi har opparbeidet oss etter +200 prosjekter for kjente som ukjente virksomheter er grunnmuren i vårt fagmiljø og vi deler gjerne våre erfaringer.

BYGG DERES EGET PRODUKTVERK

Bygg virksomhetens eget PRODUKTVERK på basis av tilsvarende konsepter vi har tilpasset og laget for andre. På bildet ser vi deler av en gruppe på over 50 produktsjefer som har et eget PRODUKTVERK der de også får en Digital Business Badge i Product Management Growth Playbook. Vi bruker erfaringer fra over 200 prosjekter og blander det med radikal forenkling av beste praksis og en engasjerende måte å jobbe på.

produktsjefens rolle er i endring

Å FÅ EN STOL VED KUNDENS BORD

Flere og flere kunder etterspør rådgivning fra dyktige fagpersoner og teknologer som kan veilede dem i deres valg og utvikling, de gir disse fagpersonene et stort spillerom fordi de STOLER på dem. Derfor velger mange produktsjefer nå å styrke sin rådgiverkompetanse for å ta ut mulighetene som åpner seg ved å få EN STOL ved kundens bord - uten at det føles som om det er et bor imellom dem.

A seat at the C table

BLI MED I PRODUKTVERKETS FAGNETTVERK

Fagnettverket for offentlig og privat sektor er samlingsstedet for å bygge nettverk til andre produktsjefer, dele erfaringer, samt diskutere og evaluer relevant beste praksis - i praksis.

Vi har møter og samlinger for fagnettverket styrt av innspill fra nettverkets deltagere