BLI MED I ET AV FAGMILJØENE

FAGMILJØENE FOR PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR ER UTEN KOSTNAD Produktverket Offentlig hadde sin fagdag hos NAV og Microsoft Technology Center onsdag 5. juni 2024. Å være med i fagmiljøene er uten kostnad og man deltar på de samlingene som er relevante. Vi møtes 3-4 ganger i året med temaer knyttet til det å bygge tjenester/produkter kundene elsker å bruke. I 2024 har vi et spesielt fokus på kundeinnsikt, tjenesteutvikling, økosystem og API.

pvo 5 juni v4

Digital Badge Program

Det mest etterspurte Digital Badge Programmet vi har i år er Product Management Growth Playbook Specialist. Kontakt oss for mer informasjon om vårt digital badge program.

pmp badge

"Det beste programmet jeg har vært med på noen gang, det er inspirerende, praktisk, konkret og gir effekt allerede under programmet når vi tester ut deler av Playbooken både internt og med kunder"

Initiativer og prosjekter i både Offentig og Privat sektor

BYGG PRODUKTER KUNDENE ELSKER Å BRUKE

Hvordan lykkes andre med å bygge og levere produkter, tjenester og løsninger kundene deres elsker å bruke?  Start med å se på de mest relevante prosjektene for å få innsikt, bli inspirert og få med nyttig beste praksis.

bilde med kvinne i føring
møte med postit på glassrute
Møte og arbeidsgruppe

Finn inspirasjon og dokumentasjon fra de beste fagmiljøene i verden, deretter forenkler dere og tilpasser arbeidsmetodene for å lykkes med å levere det kundene vil ha

Loved boka Martin K og SVPG
Inspiered boka Martin K og SVPG
Empowered Martin K og SVPG
Transformed boka til Martin Kegan SVPG

Våre 7 initiativer

Hvilke effekter ønsker dere å skape og hva skal dere lykkes med? Hvordan kan dere bruke relevant og forenklet beste praksis for å oppnå det som er viktig for dere? Vi fokuserer på 7 spissede initiativer som vi vet skaper effekt og resultater på helt spesifikke områder.

Bygg virksomhetens (privat eller offentlig) eget PRODUKTVERK på basis av tilsvarende initiativer andre virksomheter har gjort. På bildet ser vi deler av en gruppe på over 70 produktsjefer som har et eget PRODUKTVERK der de også får en Digital Business Badge i Product Management Growth Playbook.

PMP tietoevry bilde2

PM som Trusted Advisors

Å FÅ EN STOL VED KUNDENS BORD GIR STORE POSITIVE RINGVIRKNINGER

INITIATIVER FOR BÅDE OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR

Produktsjefenes rolle er i endring og kundene vil ha råd fra Trusted Advisors

bygg produkter kundene elsker å bruke

VI ER FAGMILJØET FOR PRODUKTSJEFER I PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR