Digital Badge

Vårt digital badge program

Vi har prioritert 4 digital badges som en del av vårt utviklingsprogram for Product Managers. I tillegg kan vi skreddersy en digital badge og/eller et digital badge program sammen med virksomheten som deretter eies av virksomheten, oss eller i fellesskap.

Se hva Tietoevry har erfart

PMP TietoEvry Banking gruppe 4

PMP Digital Badge Program

Våre 4 prioriterte Digital Badges

Over tid har vi fått erfaring med hva som gir de beste effektene for både product manager og virksomheten. med denne erfaringen har vi spesialisert oss på disse 4 digital badges.

pmp badge

PM Playbook

Vekstprogram for produktsjefer

Storytelling DB

Storytelling

Nå frem til kundene og skap involvering

ValueProp DB

Value Prop

Vær relevant og bygg tillit hos kundene

Trusted Advisor DBfull

Trusted Adv.

Få en stol ved kundens bord

COMPANY DIG BAD PROG design logo

Bygg deres eget Digital Badge Program

Vi bruker en enkel struktur for å hjelpe dere å bygge deres egne digital badges tuftet på lik måte vi selv gjør det på - det betyr at dere kan få hjelp med hele arbeidet eller deler av det.

Ønsker dere bare å få råd og diskutere situasjonen dere er i?

Kontakt oss får å få tilsendt informasjon, sette opp et diskusjonsmøte eller ta en kort prat på telefon/Teams.