Mer info

MER INFORMASJON OM FAGMILJØET

VI DELER FAGMILJØET I PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR, MEN SAMLER BEGGE GRUPPER NÅR DET ER RELEVANT ELLER ØNSKET AV MEDLEMMENE. Å VÆRE MED I FAGMILJØET ER UTEN KOSTNAD OG MAN BINDER SEG HVERKEN FOR Å BLI MED PÅ MØTER ELLER TIL NOE ANNET.

Produktverkets fagmiljø og nettverk er for produktsjefer, produkteiere og teknologer fra både offentlig og privat sektor knyttet til digitale og/eller digitaliserte produkter, tjenester og løsninger. Vi fokuserer på hvordan å lykkes med UTBREDELSE (offentlig sektor) og VEKST (privat sektor), fornøyde kunder/brukere, Trusted Advisor rollen, kundeverdi og kundeanalyse, og LITT på klassisk Product Roadmap og tilstøtende fagområder.

Vi har 4 årlige fagmøter, normalt i februar, juni, september og november. I  februar og juni har vi fokus på beste praksis besøk til fagmiljøer og leverandører. I september og november får vi besøk fra nasjonale og internasjonale virksomheter/fagmiljøer som utvikler prosesser/verktøy som hjelper produktsjefer å lykkes.

Det koster ingen ting å være med i fagmiljøet.

Når det gjelder større fagsamlinger/konferanser vil de normalt koste NOK 7.900 eks moms per dag per deltager, men du velger selv om du vil være med på disse samlingene. Studieturer har egne priser og arrangeres bare om mange nok ønsker å delta.

Møtene i fagmiljøet vil være i Oslo området i 2024, hvis vi ikke enes om noe annet. Vi møtes i kontorlokalene til medlemmene på rundgang. For 2025 kan vi vurdere andre steder i Norge enn Oslo.

Du får 20% rabattalle Produktverkets kurs, workshops, metodeverk og maler, samt at du kan ta med deg kollegaer til samme redusert pris. Hvis dere ønsker å kjøre et utviklingsprogram for hele eller deler av virksomheten vil du som medlem få mulighet til å bli en sertifisert trener gjennom Train the Trainer kurset før programmet kjøres og dermed være med på å levere gjennomføringen sammen med en senior manager i Produktverket. Når vi starter opp Produktverket Årskonferansen i 2025 får du 20% rabatt i tillegg til andre rabattstrukturer. Din virksomhet kan i tillegg kjøre en to timers Produktverkets forbedrings- og mulighetsworkshop med lederen i Produktverket uten kostnad.

Vi fokuserer på metodeverk som kan (noe justert om det er offentlig eller privat):

  1. Analysere kundens/brukeres situasjon for å forstå deres hverdag bedre, spesielt hvilke utfordringer de har, konsekvensene av utfordringene og nytteverdien ved å gjøre noe med dette
  2. Differensiere seg opp mot konkurrenter, finne de viktigste kunde-/brukerverdiene dere kan tilføre, sett fra brukers/kundens ståsted, samt forberede "innmaten" til et verdibudskap
  3. Bygge kraftfulle og relevante verdibudskap og kundekonsepter kundene opplever som svært relevante og tillitsvekkende
  4. Skalere og digitalisere bruker-/kunde- og markedsarbeidet for å skape vekst og utbredelse sammen med salg, marked, konsulent, ledere, partnere og andre relevante personer/grupperinger internt og eksternt

Vi anbefaler at du og dere tar relevante kurs (litt avhengig av om dere er fra offentlig eller privat sektor), men skal vi trekke frem noen få som vi over tid har sett gir god effekt så er det disse 5:

  1. Produktsjefen som Trusted Advisor, der fokus er på å forsterke tilliten og beskytte seg mot konkurrenter eller andre som ønsker at dere ikke skal lykkes faglig, praktisk eller på andre områder som er viktig for dere
  2. Storytelling for Produktsjefer for å sikre at de vi skal kommunisere med forstår verdien av det vi gjør på en enkel, relevant og engasjerende måte, tuftet på vår egen personlighet og måte å jobbe faglig på
  3. "Pimp my Presentation" - bygg presentasjonene dine mer relevante og engasjerende for å oppnå resultater underveis og totalt sett - her ser vi store muligheter for alle tunge fagmiljøer å oppnå langt bedre bruker-/kundeinvolvering, tillit, proaktivitet og egenutvikling. Dette er noe av det mest motiverende, for alle parter, vi jobber med!
  4. Produktsjefens Call2Action Program for økt kundeinvolvering og fremdrift, kanskje den eller en av de 3 største forbedringsområdene i alle tunge fagmiljøer
  5. Bygg produkter kundene elsker å bruke, der vi ser nærmere på det verdensledende fagmiljøet SVPG sitt arbeid, initiativer og forslag til måter å lykkes på.

Det kan være enkeltkurs som til tider er kritisk viktig for dere og vi kan bruke nettverket til å finne ut hva andre har gjort for å lykkes.